Spartacus Season 3 : War of the Damned – EP. 5 : Blood Brothers

EP. 5 : Blood Brothers

เรื่องราวของสปาร์ทาคัสเต็มไปด้วยการหลั่งเลือด ความรุนแรงและทางเพศ เรื่องราวของประวัติศาสตร์นักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซีรีย์เรื่องนี้มีเนื้อหารุนแรงและใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม อายุต่ำกว่า 18 ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ และโปรดใช้วิจารณญานในการชม

sbo sbo
Spartacus Season 3 : War of the Damned – EP. 5 : Blood Brothers

ดูจบแล้วมาคุยกัน (ระวังสปอยนะจ๊ะ)