Lost Girl (season 4) – EP 6 : Of All the Gin Joints

EP 6 : Of All the Gin Joints

Lost Girl Season 4 กลับมาแล้ว เรื่องราวในซีซั่น4นี้ เข้มข้นมากขึ้นมีเงื่อนงำซ่อนอยู่มากมาย โบต้องเผชิญกับภัยคุกคามใหม่และเธอได้พยายามค้นหาความลับของตระกูลของเธอ เธอจะเลือกฝ่ายใดหรือไม่ เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป

sbo sbo

Lost Girl (season 4) – EP 6 : Of All the Gin Joints

ดูจบแล้วมาคุยกัน (ระวังสปอยนะจ๊ะ)