Falling Skies season 3 – EP. 8 : Strange Brew

EP. 8 : Strange Brew

เรื่องราวของอาจารย์ Tom Mason ที่ภรรยาเสียชีวิตและลูกๆ ทั้ง 3 คนหายตัวไปจากเหตุการณ์มนุษย์ต่างดาวโจมตีโลก ด้วยความรู้ที่ Tom มีทำให้เขากลายเป็นผู้นำของทหารและประชาชนที่เหลือเพื่อเอาตัวรอดจากการไล่ล่าของ Alien และหาทางตอบโต้กลับ

Falling Skies season 3 – EP. 8 : Strange Brew

ดูจบแล้วมาคุยกัน (ระวังสปอยนะจ๊ะ)